Онлайн запитване

условията за защита на личните данни на "ЕСКАДА ТРАНС" ООД

За резервации и повече информация, моля, свържете се с нас на посочените телефони: За резервации: +359 889 78 5555 - Български и Английски, +359 888 333 262 - Български и Руски

e-mail:
 

Банкова сметка в лева:
ПроКредит Банк ЕАД
BIC: PRCB BGSF
IBAN: BG29 PRCB 9230 1050 7288 01
"ЕСКАДА ТРАНС" ООД